Lluis Jordi Taltavull, Arquitecte

Projectes - Direccions d'obra, Informes - Estudis - Llicències - Consultoria - Assessorament tècnic - Certificats eficiència energètica - CEE - Inspeccions tècniques de l'edificació - ITE - Representacions 3D - Disseny de mobiliari

c/ Provença 159, 2n 1a esquerra - Barcelona
lluis.jordi.t@gmail.com
678 30 45 03 / 93 250 99 64

Lluis Jordi Taltavull arquitecte