Descripció: Reforma integral d'habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres

- Ús: Residencial

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Eixample (Barcelona)

- Any: 2021

- Intervinents: Projecte d'interiorisme - Carmen Aran

- Col·laboradors: Direcció d'obra - Carmen Aran

- Superfície: 125,37m²

- Sistema constructiu:

Projectes Relacionats: