Descripció: Reforma i Rehabilitació a Finca Rústica de Casa rural, boies i altres edificacions existents, i ampliació amb obra nova de diversos mòduls independents i Piscina

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Alaior - Menorca

- Any: 2017 - 2019

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: 1.638,17m²

- Sistema constructiu: Construcció Tradicional

Projectes Relacionats: