Arquitecte:

Lluis Jordi Taltavull

Col·laboradors:

Arquitecte

Marco Tavares

Arquitecte Tècnic

Victor Sintes

Arquitecte

Aida Gallego

Col·laboradors externs:

Càlcul d'Estructures

Augusto Rolle
Josep Riera

Amidaments i Pressupostos

Jordi Serracant
Jorge Silva

Instal·lacions

Josep Aguilera
Llorenç Guari
Pep Gavaldà
Roger Vidal
Dàmaso de la Cruz
Enrique Vizcaino

Interiorisme i Control d'Obra

Elisabet Dresbach
Carmen Aran
Roge Balsa

Infografies 3D

Lucía Figueroa
Laura Escandell

Direcció d'Execució d'Obres

David Sala
Andrés Cegarra
Catalina Llopis
Xavier Rosendo

BIM Mànager

Alexis Fresnillo

Disseny Web

Alex Forca