Descripció: Reforma integral d'habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres

- Ús: Residencial

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Ciutat Vella (Barcelona)

- Any: 2020

- Intervinents: Projecte d'interiorisme - Elisabet Dresbach

- Col·laboradors: Direcció d'obra - Elisabet Dresbach

- Superfície: 119,74m²

- Sistema constructiu:

Projectes Relacionats: