Descripció: Col·laboració en Estudi d'Arquitectura per a Concurs 1r Premi de rehabilitació en edifici catalogat per a conversió al centre d'art.

- Ús: Equipament Públic

- Promotor: Públic

- Fase: Obra Acabada

- Localització: nucli antic de Maó – Menorca

- Any:

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu: Construcció Tradicional

Projectes Relacionats: