Descripció: Obra nova de Gimnàs i Vestuaris. Nou mòdul d'escales i Ascensor per a supressió de Barreres Arquitectòniques a CEIP.

- Ús: Equipament Docent

- Promotor: Públic – IBISEC. Institut Balear d'Infraestructures i serveis Educatius

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Ciutadella – Menorca

- Any:

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu: Estructura de Formigó

Projectes Relacionats: