Descripció: Reforma d'Habitatge Unifamiliar Aïllat a primera línia de costa

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Cala Llonga - Maó

- Any:

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu:

Projectes Relacionats: