Descripció: Reforma, Rehabilitació i Unificació d'Habitatges Unifamiliars entre mitgeres i piscina PB+2

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Sant Climent - Menorca

- Any:

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu: Estructura Formigó

Projectes Relacionats: