Descripció: Reforma i Rehabilitació d'Habitatge Unifamiliar entre Mitgeres

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: nucli antic de Maó – Menorca

- Any:

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu: Construcció Tradicional

Projectes Relacionats: