Descripció: Obra Nova d'Habitatge Unifamiliar Aïllat amb PB

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Avantprojecte

- Localització: CastellVell del Camp - Catalunya

- Any: 2022

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: 138,71m²

- Sistema constructiu: Steel Frame

Projectes Relacionats: