Descripció: Obra Nova d'Habitatges Unifamiliar Parellades de PB+1 i les seves piscines

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Avantprojecte

- Localització: Segòvia – Castella i Lleó

- Any: 2021 -

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: 272,97m²

- Sistema constructiu: Steel Frame

Projectes Relacionats: