Descripció: Obra nova d'ApartaHotel per a 45 allotjaments

- Ús: Residencial Públic

- Promotor: Privat

- Fase: Avantprojecte

- Localització: Sitges - Catalunya

- Any: 2022

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: 3.549,9m²

- Sistema constructiu: Sistema mixt – Formigó, Acer laminat i Steel Frame

Projectes Relacionats: