Descripció: Obra nova d'Habitatge Unifamiliar Aïllat i piscina PB+1

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Avantprojecte

- Localització: Avinyonet del Penedès - Catalunya

- Any: 2022

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: 428,30m²

- Sistema constructiu: Steel Frame

Projectes Relacionats: