Descripció: Obra nova d'Habitatge Unifamiliar Aïllat amb Soterrani, PB+2 i 3 Piscines

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat – Promoció Immobiliària

- Fase: Avantprojecte

- Localització: Barcelona - Catalunya

- Any: 2022

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: 706,68m² + Garatge soterrat

- Sistema constructiu: Sistema mixt - Formigó, Acer Laminat i Steel Frame

Projectes Relacionats: