Descripció: Obra nova d'Habitatge Unifamiliar en cantonada de PB+2 entre mitgeres i piscina a planta coberta

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Es Castell – Menorca

- Any:

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu: Estructura Acer Laminat i Formigó

Projectes Relacionats: