Descripció: Obra nova d'Habitatge Unifamiliar Aïllat PB+1 Soterrani i Piscina

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Llucmaçanes – Maó - Menorca

- Any

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: 377,71m²

- Sistema constructiu: Estructura Formigó

Projectes Relacionats: