Descripció: Obra nova d'Habitatge Unifamiliar entre mitgeres i Piscina

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Sant Lluís – Menorca

- Any:

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu: Estructura de Formigó

Projectes Relacionats: