Descripció: Reforma i Rehabilitació d'Habitatge dúplex a Edifici Plurifamiliar existent entre mitgeres

- Ús: Residencial Plurifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Nucli antic de Maó – Menorca

- Any:

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu: Construcció Tradicional

Projectes Relacionats: