Descripció: Rehabilitació de Façana al carrer Muntaner

- Ús: Residencial Plurifamiliar

- Promotor: Privat – Comunitat de propietaris

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Barcelona - Catalunya

- Any: 2021 - 2022

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu: Construcció Tradicional

Projectes Relacionats: