Descripció: Reforma d'Habitatge a Edifici Plurifamiliar entre mitgeres i ampliació mitjançant remunta d'una planta segona.

- Ús: Residencial Plurifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Maó – Menorca

- Any:

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu: Estructura de Formigó

Projectes Relacionats: