Descripció: Reforma d'Edifici Catalogat entre mitgeres per a conversió a Hotel de ciutat de 14 habitacions, terrassa, restaurant, piscina, sala de conferències i spa

- Ús: Residencial Públic

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Nucli antic de Maó – Menorca

- Any: 2016 - 2017

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu: Construcció Tradicional

Projectes Relacionats: