Descripció: Obra nova d'Habitatge Unifamiliar Aïllat PB+1

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Llicència

- Localització: Catellbisbal - Catalunya

- Any: 2021 -

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: 164,57m²

- Sistema constructiu: Steel Frame

Projectes Relacionats: