Descripció: Obra Nova d'Habitatge Unifamiliar Aïllat amb PB i piscina

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Llicència

- Localització: Castellet i la Gornal - Catalunya

- Any: 2022 -

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: 116,24m²

- Sistema constructiu: Steel Frame

Projectes Relacionats: