Descripció: Obra Nova d'Habitatge Unifamiliar Aïllat PB+1

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Cervera - Catalunya

- Any: 2020 - 2022

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: 205,33m²

- Sistema constructiu: Steel Frame

Projectes Relacionats: