Descripció: Obra nova d'Habitatge Unifamiliar Aïllat amb PB i piscina

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Llicència

- Localització: Lliçà de Vall - Catalunya

- Any: 2021 -

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: 216,43m²

- Sistema constructiu: Steel Frame

Projectes Relacionats: