Descripció: Reforma integral d'habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres

- Ús: Residencial

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Gràcia (Barcelona)

- Any: 2022

- Intervinents: Projecte d'interiorisme - Roge Balsa

- Col·laboradors: Direcció d'Obra - Roge Balsa

- Superfície: 38,35m²

- Sistema constructiu:

Projectes Relacionats: