Descripció: Reforma integral d'oficines en edifici plurifamiliar entre mitgeres

- Ús: Administratiu

- Promotor: Privat

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Eixample (Barcelona)

- Any: 2021

- Intervinents: Projecte d'interiorisme - Xavier Rosendo

- Col·laboradors: Direcció d'obra - Xavier Rosendo

- Superfície: 768m²

- Sistema constructiu:

Projectes Relacionats: