Descripció: Obra nova de Complex Residencial de 16 habitatges aïllats en pendent

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Avantprojecte

- Localització: Sitges - Catalunya

- Any: 2021 - 2022

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: Variable - 240m² per habitatge aprox.

- Sistema constructiu: Steel Frame

Projectes Relacionats: