Descripció: Ampliació d'equipament docent existent amb una nova sala polivalent

- Ús: Equipament Docent

- Promotor: Públic - Ajuntament Es Castell

- Fase: Obra Acabada

- Localització: Es Castell - Menorca

- Any: 2020 - 2022

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu Estructura Formigó

Proyectos Relacionados: