Descripció: Obra nova d'Habitatge Unifamiliar Aïllat i piscina PB+1

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Obra en Execució

- Localització: Sant Pere de Ribes - Catalunya

- Any: 2021 -

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: 213,99m²

- Sistema constructiu: Steel Frame

Projectes Relacionats: