Descripció: Obra Nova d'Habitatge Unifamiliar Aïllat en PB i piscina

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Anteprojecte

- Localització: Torre de Claramunt - Catalunya

- Any: 2022

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície: 153,23m²

- Sistema constructiu: Steel Frame

Projectes Relacionats: