Descripció: Obra nova d'Habitatge Unifamiliar Aïllat i Piscina

- Ús: Residencial Unifamiliar

- Promotor: Privat

- Fase: Obra en Execució

- Localització: Binixica – Menorca

- Any: 2020 - 2022

- Intervinents:

- Col·laboradors:

- Superfície:

- Sistema constructiu: Estructura de Formigó

Projectes Relacionats: